ขานตอบนา 4.0 “ฟิลลิป เขามอร์ริส” จัดการมูลฝอยในนาซิกาแรตชนิดจิรัง

นายเกษม เพ็งเอาท์พุตา เกษตรกรซิกาแรตขนมจาก ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด_ FacebookTwitterLineแห่งระยะเวลาสถานที่ด้าวปรารถนาสาวเท้าเข้าสู่ “Thailand 4.0” เขตการกสิกรรมแหลมทองเองก็ต้องทันเหตุการณ์รับสารภาพกระแสที่จะสร้างโอกาสการพัฒนาปันออกคล้องจองกับนาระดับโลกติดสอยห้อยตามยุทธศาสตร์ไร่ 4.0 ที่กระทรวงเกษตรฯ ได้แหมะวาง ถือเป็นการเปลี่ยนแนวคิดนาโดยย้ำการดำเนินการสั่งการพร้อมด้วยเทคโนโลยี เพื่อผลัดกันขนมจากการใช้ทรัพยากรเป็นกสิกรรมภาพร่างจิรังแห่งเปล่าทำลายสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบทาบเข้าสังคม ประเด็นเอ็ดที่ภาคการเกษตรจำเป็นจะต้องเร่งหามาตรการแห่งสมควรเพื่อที่จะจำกัดกับดูแลปัญหาสถานที่อาจมีขึ้น ลงความว่า การกำจัดทำการเขียนบรรจุภัณฑ์เคมีการเกษตรใช้แล้ว ด้วยเหตุที่ปัจจุบันชาวไร่ชาวนาส่วนมากใช้คืนวิธีแห่งเปล่าแน่นอนในที่การทำลายบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น ซึ่งสารเจือปนสถานที่หลงเหลือหลงเหลืออยู่สิงสู่คงก่อให้เกิดภัยต่อบริเวณแวดล้อม รวมไปถึงเกษตรกรกับสัตว์เลี้ยงคว้า บรรจุภัณฑ์แห่งใช้แล้ว คอยจับส่งไปจำหน่ายอย่างถูกทาง เกษตรกรกระทั่ง 40,000 คน ทำไร่ทำนาบุหรี่รวมกระทั่ง 132,000 ทุ่ง มีผลกำเนิดใบยาสูบ 40,900 ล้านกิโล อย่างคร่าวๆ 18,200 โล้นโล ไม่ก็ 44% ส่งออกจรแลกเปลี่ยนอีกต่างหากต่างด้าว การใช้ขี้เซาหรือไม่ก็สารเคมีเพื่อควบคุมแมลงกับความเจ็บไข้กระยาเลย แห่งอาจก่อเกิดกับผลิตภัณฑ์บางทีก็เกิดเรื่องแห่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด แล้วก็คว้าร่วมกับกองกลางรับสารภาพจับจ่ายใช้สอยด้วยกันส่งออกใบยาดูด หุ้นส่วน Alliance One Thailand หุ้นส่วน อดอยากปากแห้งัมส์ ระหว่างชาติ ขีดคั่น (ADAMS) กับ บริษัท ไซแอม โทแผ่คโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น กำหนด (STEC) ริเริ่ม แผนจ่ายบรรจุภัณฑ์เคมีไร่ในนาบุหรี่ ตั้งแต่ดวงจันทร์ธันวาคม 2557 เพื่อจะเก็บประมวลบรรจุภัณฑ์แห่งใช้แล้วและส่งจากไปเผาทำลายอย่างถูกทาง วงกลมรับสารภาพคืนบรรจุภัณฑ์สารเคมี นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้ดูแลทิศบรรษัทสัมพันธ์ ฟิลลิป เขามอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด กล่าวว่า “แผนการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เคมีนาฯ เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสิ่งของงานส่งเสริมข้อกำหนดปีกการกสิกรรมที่สะอาด (Good Agricultural Practices-GAP) ที่ดิฉันปรารถนาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตใบยาดูดปันออกตามมาตรฐานการส่งออก ในเวลาเดียวกันก็สอดส่องดูแลคุณภาพชีวิตสิ่งของแรงงานในทุ่งกับสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ ก่อนหน้าจะประกอบด้วยโครงการนี้ กระทั่ง 80% สิ่งของบรรจุภัณฑ์เคมีการกสิกรรมแห่งใช้แล้วไม่ผิดกำจัดคร่าภาพร่างเปล่าแน่นอน โครงการฯ ได้วางกรรมวิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์แห่งใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพราะว่าบริษัทรับซื้อและส่งออกใบยาดูดดำรงฐานะคนรับเรียกเก็บประมวลบรรจุภัณฑ์เคมีการเกษตรทั้งมวลสถานที่ใช้คืนในทุ่งยาสูบด้วยกันรุกข์อื่นๆ เพื่อจะจับจรส่งบริษัทรับสารภาพจี่กำจัดขยะภัยปันออกทำลายอย่างถูกต้อง พร้อมด้วย#ลองอบอ้าวรบด้วยกันให้ความรู้อายุมากเกษตรกรชนิดต่อเนื่อง” วิธีการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว จนกระทั่งปัจจุบัน มีงานดองประมวลบรรจุภัณฑ์เคมีไร่ที่ใช้แล้วกระทั่ง 947,000 อัน ไม่ก็ยิ่งกว่า สิบ ตัน คืนขนมจากชาวไร่ชาวนา เพราะว่าบรรจุภัณฑ์กลุ่มนี้ถูกรวบรวมจับจากไปกำจัดเช่นกันขั้นตอนที่ปึกแผ่นทาบสิ่งแวดล้อมและถูกสุขลักษณะ ด้วยกันประกอบด้วยชาวไร่ชาวนาบุหรี่กว่า 13,400 ราย หรืออัตราร้อยละ 80 สิ่งของชาวไร่ชาวนายาสูบทั้งมวลเข้าร่วมโครงการ ผู้เป็นใหญ่เกษม เพ็งผลา เกษตรกรซิกาแรตขนมจาก ต.ศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าเกษม เพ็งข้อมูลออกา กสิกรยาสูบขนมจาก ต.ศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า “เมื่อก่อนกสิกรอีฉันแบบหยิบยกขวดพลาสติกและแก้วแบ่งออกกับร้านขายของเก่า หรือเปล่าก็จี่หรือไม่ก็ซุกลงปฐพี แม้ว่าพอร่วมโครงการฯ หุ้นส่วนยอมรับจับจ่ายใช้สอยใบยาสูบก็มาให้ความรู้ข้อความการใช้สารเคมีที่แน่นอน ด้วยกันแนะนำให้เก็บที่บรรทุกสารเคมีวางแห่งตู้ดองสารเคมี รอให้เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯลงมารับ กับนำจรส่งเพื่อจะจ่ายชนิดถูกวิธีประกบจากไป” ห้องหับหยุดบรรจุภัณฑ์ “ถือเอาเป็นครั้งแรกในเขตการเกษตรของด้าวที่ประกอบด้วยงานจัดการในข้อความนี้อย่างจริงจัง อีฉันหิวเหลือบเห็นเกษตรกรด้วยกันพลังงานบุหรี่ประกอบด้วยความปลอดภัย ในเวลาเดียวกันก็ไม่รังควานบริเวณแวดล้อม และอีฉันหมายมั่นดุโครงการตรงนี้จักสนับสนุนจำกัดหลักเกณฑ์สถานที่บริสุทธ์ปันออกกับดักไทย เพื่อจะเอาใจช่วยตอบโจทย์ทุ่ง 4.0 ด้วยกันก่อสร้างความยั่งยืนปันออกกับดักเขตการกสิกรรมแหลมทอง” หัวหน้าพงศธร กล่าวสรุป FacebookTwitterLine แท็กThailand 4.0ข้อมูลไร่จัดการของโสโครกหัวหน้าเกษม เพ็งผลาฟิลลิป เขามอร์ริสยาสูบไร่ 4.0เว็บไซต์ข่าวนา

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy