“ประมื้อชีวภาพ” กลับชีวิตินทรีย์คนปทุมฯ ไปสู่มรรคทุ่งแห่งจิรัง-กำไรพระจันทร์เว้น 4-5 หมื่นตีน

หัวหน้าสมไตร่ตรอง พานทอง ชาวนาชาวไร่ในพื้นที่เจ้าของเนรมิตกระหนป่ากว่า 15 ทุ่ง แห่งวันนี้ได้มาพลิกฟื้นชีวิตินทรีย์ ภายหลังได้เข้าไปทำความเข้าใจศึกษางานแห่งศูนย์รวมการศึกษาเล่าเรียนข้างการกสิกรรม กับกองกลาง ภาษาซีพีหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม กำหนด FacebookTwitterLineเนื้อที่ อำเภอ ลาดหลุมดาลัด จ. จังหวัดปทุมธานี แม้จักประกอบด้วยร.ง. ด้วยกันแผนบ้านเรือนบังเกิดมากมาย แต่ว่าก็ยังคงเป็นเลิศแห่งพื้นที่กสิกรรมประธานของด้าว ข่าวของที่ว่าการทุ่งเมืองปทุมธานี เจาะจงตวาดปี พ.ศ. 2558 มีสิงสู่กว่า 404,700 ทุ่ง ไม่ก็ 42% สรรพสิ่งเนื้อที่เมืองทั้งเพ เพราะอีกทั้งมีชาวไร่ชาวนาที่ยึดหน้าที่ทำไร่ทำนา และปลูกสร้างพืชสวนเป็นสำคัญสิงสู่ แต่จวนจะทั้งปวงอีกทั้งดำรงฐานะที่ดินริมว้าเหว่ มีการใช้สารเคมีรุ่งเรือง ทำเอาประสบปัญหาทางปีกเงินลงทุนการผลิต และราคาผลผลิตแห่งไม่แน่นอน ชาวนาชาวไร่ต้องไถกลบไม่ก็ไถ่ผลเก็บเกี่ยวมละ เนื่องจากไม่คุ้มทุนกับค่าตอบแทนที่การจัดการปฤษฎางค์การเก็บเกี่ยว ที่ตอนที่สินค้าที่ดินมีภาวะต่ำ อีกรวมหมดการใช้คืนสารเคมีไม่ถูกหลักเขต มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยสิ่งของเกษตรกรด้วยกันผู้ใช้ แห่งประธานทำให้เกิดความทรุดโทรมประกบทรัพยากรธรรมชาติ ผืนดิน ด้วยกันแหล่งน้ำ นายสาสมไตร่ตรอง พานทอง ชาวนาชาวไร่แห่งพื้นที่คนคิดสร้างประหนไพรกระทั่ง 15 ทุ่ง ที่วันนี้ได้มาพลิกฟื้นชีพ ภายหลังได้เข้าไปศึกษาดูงานสถานที่ศูนย์กลางการเล่าเรียนปีกการกสิกรรม กับดักหุ้นส่วน ซีอ้วนพีหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม ขีดคั่น ร.ง.ลาดขุมดาลัด แห่ง ‘โครงการทำความเข้าใจหญิบการงาน เพื่อจะมรรคไร่สถานที่ยั่งยืน’ ได้มาปัญญาในการปลูกสร้างต้นภายใต้ จีเอพี ( GAP : Good Agricultural Practices) หรือไม่ก็วัตรทางราชการที่ดินแห่งบริสุทธ์กับเหมาะสมกฏเกณฑ์ระดับโลก ซึ่งเป็นแถวทางการเพาะเลี้ยงชนิดยืดยาว หนักแน่น ทาบบริเวณแวดล้อมกับเข้าสังคม เพื่อให้ผลเก็บเกี่ยวได้มาตรฐานความปลอดภัยเพราะด้วยท้องตลาดรวมหมดข้างในกับต่างประเทศ หัวหน้าสาสมไตร่ตรอง พานทอง กับคู่ชีวิต ชาวไร่ชาวนาที่พื้นที่เจ้าตำรับแปลงประครั้งป่ากระทั่ง 15 ที่ดิน “ตั้งแต่ลดการชดใช้สารเคมี แล้วหันมาชดใช้ทวิปชีวภาพหรือไม่ก็จุลินทรีย์ดำรงฐานะส่วนผสมแห่งการเพาะเลี้ยงติดตามหลักเขตจีเอพี ประครั้งสิ่งของเราแล้วจึงเสถียรต่อที่แวดล้อมกับผู้ใช้ เนื้อตัวข้าพเจ้าด้วยกันเจ้าจอม หมายรวมจับกังก็ไม่ต้องเผชิญดูกับการเจ็บไข้คว้าเป็นไข้เทียบเท่าแต่ก่อน ยิ่งไปกว่านี้อีกทั้งครอบครองคำแนะนำปันออกปลูกใบกะเพราพนาแห่งมีเนื้อความหอมกว่าประมื้อตระกูลอื่น โดยมีบริษัท ลงมายอมรับจ่ายผลผลิตแห่งสนนราคายืนยันที่ยุติธรรมกับเกษตรกร แล้วจึงเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ามีรายได้ที่มั่นคง บริหารสมุดบัญชีก็คล่องขึ้น แจ้งรายได้ค่าใช้จ่ายแต่ละวันได้ขวับ เกล้ากระผมสร้างกระหนพนาส่งขายได้อาทิตย์เว้น 700 กก. รวมกับดักกระหนที่ดินและใบโหระพา หักทุนเดิมต่อจากนั้น ประกอบด้วยผลประโยชน์กะดวงเดือนละ 4-5 หมื่นตีน แม้ว่าแห่งสำคัญคือสรรพสิ่งรอบตัวทุเลาทั่วคุณภาพชีวิตแห่งสมรรถส่งเด็กๆ เรียนหนังสือสูงศักดิ์ๆ และยังส่งจากไปจรดผู้ซื้อคว้าเปลืองของกินปลอดภัย รู้ดีใจและอิ่มใจสถานที่ตัดสินใจร่วมร่างงานฯ นับว่าเป็นคดีเกิดผลคราวโย่งที่ชีวิตินทรีย์” นางพาสนา เปเรียวยเมือง ชาวนาชาวไร่อีกรายหนึ่งที่ได้ตกลงใจละการทำงานพนักงานบริษัท เพื่อที่จะจะได้มามีเวลาสิงสู่กับสวามีกับลูกๆ รวมถึงดำเนินต่อการงานชาวนาชาวไร่ของบิดามารดา อนงค์พาสนา เปเรียวยเมือง คือว่าชาวนาชาวไร่อีกรายเอ็ดที่ได้ตัดสินใจละการงานพนักงานบริษัท เพื่อที่จะจะคว้ามีระยะเวลาสิงสู่กับดักสามีและเด็กๆ รวมถึงทำให้ตลอดหน้าที่ชาวนาชาวไร่สรรพสิ่งบุรพาจารย์ กับคว้าร่วมแผนการศึกษาสองหน้าที่ เพื่อที่จะมรรคาไร่สถานที่จิรัง เมื่อปีที่ผ่านมา กับเลือกสรรจับความฉลาดแห่งมีสิทธิ์ลงมาก่อกสิกรรมปลอดภัยแบบผสมผสาน “เนรมิตของฉันปลูกไม้ต่างๆ ตลอดประหนไพร กระครั้งไร่ จอมมะรุม ใบชะพลู ใบบัวบก กับส้มสุกลูกไม้ เป็นต้นว่า คนตะวันตก เพื่อจะลดการพึ่งพาอาศัยไม้เนื้อตัวใดเนื้อตัวเอ็ด และมีการจับกลุ่มกับดักชาวไร่ชาวนาวงรอบเดียวกันในชื่อวิสาหกิจปลูกผักปลอดภัย เพื่อสนับสนุนห้ามกรณีราคาผลิตภัณฑ์สถานที่ไม่แน่นอนและหาวิธีก่อสร้างรายได้หลักยึดดำรงอยู่ยิ่งขึ้น จึ่งได้ตัดสินใจสมัครร่วมร่างงานฯ มีสิทธิ์ความรู้แห่งสนับสนุนแยกออกอิฉันทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทำให้ฉันได้เรื่องข้อกำหนดงานใช้คืนสารเคมีกับไอยราชีวภาพที่แตกต่างห้ามของท้องตลาดส่งออกที่แต่ละเขต สมัยเกิดปัญหา ก็ประกอบด้วยผู้ชำนาญพิเศษเข้ามาช่วยเหลือปันออกคำแนะนำ เช่น แห่งช่วงเหตุเดิมโรคระบาด หรือไม่ก็การแก้ไขปันออกของซื้อของขายไม่มีปัญหาก่อนจัดส่ง ณ เวลานี้สมรรถปลูกสร้างกระครั้งไพรแลกเปลี่ยนได้มาสัปดาห์เว้น 200 กระทั่งกก. ร่วมกับดักต้นตัวอื่นเช่นกันก็มีรายได้กระฉอกเดือนเว้น 30,000 เท้า ดำรงฐานะรายได้ที่มั่นอยู่ยงขึ้นไป และมีความสุขแห่งมีระยะเวลาปันออกครัวเรือนด้วยกันดูแลลูก ตามที่ฉันฝันเก็บ” สวนผสมต่อติดตามหลักเค้าโครงความคิดสรรพสิ่งเศรษฐกิจพอเพียง “แผนเรียนรู้คู่การงาน เพื่อจะมรรคาไร่แห่งจิรัง” ไม่ไหวส่งเสริมเพียงแค่งานเพาะปลูกขนาดนั้น แต่อีกต่างหากรวมถึงงานจ่ายองค์ความฉลาดอื่นๆ อาทิเช่นการแปรรูปก่อสร้างมูลค่าเพิ่มปันออกกับดักผลเก็บเกี่ยวของชุมชน แห่งมิได้พางเอาใจช่วยก่อสร้างงานก่อสร้างเงินรายได้เสริมแยกออกกับดักคนเดินดินอีกทางเอ็ดขนาดนั้น ทว่าอีกต่างหากรวมทั้งความสำราญของคนวงในที่โล่งแจ้งตัวอย่างเช่นแห่งหน อนงค์ลำดวกวน ทองปิดบังพันธ์ หัวหน้าทีมแม่เรือนเกษตรกรตำบลรอยแยก คว้าบอกแบ่งออกฟัง “ดั้งเดิมนอกจากทำไร่ทำนา ก็อีกต่างหากประกอบด้วยงานปลูกสร้างผัก ผลาหารกระยาเลย มั่ง ภายหลังแม่เรือนที่ชุมชนได้จับตัวริเริ่มตั้งขึ้นครอบครองกลุ่มอาชีพสตรีขึ้นไปตอนนี้ประกอบด้วยขา 32 มนุช เพื่อจะจักหาเลี้ยงปากท้องเพิ่มเติมแจกครอบครัว ดิฉันมองแห่งผลิตภัณฑ์ณที่สาธารณะ อาทิ ต้นมะม่วง กล้วย ขนุน คนข่า ตะไคร้แห่งหากค้าโดยตรงเปล่าอ่อยได้ราคาแห่งสะอาด ทางโครงงานฯ คว้าเข้ามาช่วยเหลือตัวความฉลาดข้างการพาผลิตผลเหล่านี้ลงมาแจงรูป เพื่อจะก่อสร้างค่า มีในขณะที่สร้างค้าได้มาตลอดปี อาทิ กล้วยทา และน้ำพริก แห่งหนมีตลาดเทพาเหียรลงมารับจรค้า และแห่งหนประพฤติตามฤดูกาล ตกว่า ขนุนทอด ทว่าประกอบด้วยเท่าไรก็จักมีหน่วยงานอย่าง อบต. มาสารภาพซื้อเกือบทั้งหมด อย่างกล้วยไล้ สร้างครั้งหนึ่งได้เงิน 1-2 โพกผ้าบาท ดวงจันทร์เอ็ดถ้าหากก่อ 3 ครั้ง ก็จักประกอบด้วยเงินรายได้พอกพูนหารดวงจันทร์เว้น 5-6 พันพระบาท มากครัวเรือนมีเงินใช้จ่ายคล่องตัวขึ้นไป ต่อจากนั้นยังหันหน้ามาสังสนทนาขอคำแนะนำกักคุมเติบโต เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงมาเป็นเลิศจรดนิวาสสถาน แกะรอยถาม ด้วยกันหาความรู้หรือภารกิจนวชาตๆ มาเพิ่มเติมแจกทั่ว เช่น งานสร้างผักไฮโดรตุ่ยิกส์ และการทำปุ๋ยชีวภาพ ทำเอาที่สาธารณะของเรากลับแก่กล้าเต็มที่สูงสุดขึ้น” การเปลี่ยนแปลงตัวสร้างมูลค่าเพิ่มแจกกับผลิตผลสรรพสิ่งชุมชน “แผนเรียนรู้หญิบอาชีพ สู่มรรคที่ดินสถานที่จีรัง” เริ่มจากความตั้งใจจริงของกงสีภาษาซีอ้วนพีแหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม ครั้น 8 ชันษาที่ผ่านมา โดยตั้งใจที่จะสนับสนุนยกสถานภาพคุณภาพชีวิตสิ่งของเกษตรกรณที่โล่งแจ้งรอบร.ง.ลาดหลุมดาลัด สอดคล้องกับนโยบายงานเคลื่อนที่กิจธุระประการจิรังบนบานเสาธรรมาภิบาลสรรพสิ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึ่งคว้าจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ปีกการเกษตรขึ้นไปเพื่อดำรงฐานะอู่แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจด้วยกันอบรมบ่มนิสัยแก่ผู้แห่งตอแย อีกด้วยการพาไปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แผ่นดินแห่ง 9 ลงมาทำให้เรียบชดใช้ ปีกการปลูกต้นไม้มั่นคง งานปลูกต้นไม้แปลนผสมผสาน ข่าวทางพฤกษศาสตร์ ประมื้อ การเลี้ยงดูมัจฉะนิล การเลี้ยงห่าน การเลี้ยงดูแพะ การเลี้ยงไส้เดือน การก่อปุ๋ยคอก งานเพาะเลี้ยงเชื้อไตรงัวเดอร์ลงมา ตลอดยังช่วยเหลือหนทางงานการประเทือง เพื่อจะทวีเงินรายได้แห่งสมควรมอบครัวเรือน สถานที่ประธานตกว่าการรับสารภาพจับจ่ายใช้สอยผลเก็บเกี่ยวอย่างสม่ำเสมอณราคาแห่งเป็นธรรมต่อชาวไร่ชาวนา พร้อมเปิดโอกาสแบ่งออกชาวนาชาวไร่ในที่ที่สาธารณะ จับผลิตภัณฑ์มาถกท้องตลาดจ่ายมอบแก่บุคลากรในที่โรงงาน เป็นการก่อสร้างท้องตลาดสถานที่แข็งแรงมอบอายุมากชุมชน สร้างการงานสร้างรายได้ทำให้ดีขึ้นแบ่งออกกับดักคนเดินดินอีกมุขเอ็ด รวมทั้งความสำราญสรรพสิ่งวงในที่โล่งแจ้ง แผนการตรงนี้เป็น 1 ณ 38 โครงการซีอ้วนเพื่อจะชุมชนจีรัง แห่งมีกรรมสิทธิ์ บำเหน็จ “ซีพี…เพื่อจะข้อความยืดยาว” สถานที่แจ๋ขึ้นเพื่อจะยกย่องแผนเพื่อจะสังคมดีเลิศ สร้างความคงทนแบ่งออกกับดักที่โล่งแจ้งสังคม ตลอดมิติตลอดด้านเศรษฐกิจ สังคม กับบริเวณแวดล้อม ถือเอาครอบครองอีกเอ็ดความแข็งขันสรรพสิ่งเครือฯ ในที่การเดินการทำงาน ควบคู่งานช่วยเหลือแจกชาวนาชาวไร่เสถียรและที่สาธารณะยืดยาวอย่างถ่องแท้

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy