การงานปศุน่าจับตามองจ้อง…ปริปากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตะพัด 1.5 หมื่นกล้อน

VIV Asia – Birdeye view FacebookTwitterLineเมื่อวันที่ 15-17 เดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร คว้ากลายเป็นแหล่งชุมนุมการขายด้วยกันงานเจรจาการทำงานปศุสัตว์ประการสมบูรณ์กับใหญ่ที่ภูมิภาคทวีปเอเชีย เช่นกันยอดมนุชพิศการทำงานรุ่งเรืองจรด 45,952 ราย ขนมจาก 130 ประเทศบริษัทชั้นนำกระทั่ง 1,050 กงสี ทั้งจากยุโรป, ตะวันออกกลาง, อเมริกา, ทวีปอาฟริกา, ออสเตรเลีย กับเอเชีย ส่งผลจอมพูดจาการทำงานที่ตอนงานจัดงานตะพัดกระทั่ง 15,000 กล้อนตีน สะท้อนทั้งหมดท้องตลาดเศรษฐกิจปศุแห่งคะขึ้นที่ภาคทวีปเอเชีย ผลิตผลอาหารสัตว์ถือเอาเป็นอีกหนึ่งงานที่มีสิทธิ์การตกลงอย่างดีขนมจากผู้เข้าชมการทำงานกับผู้ผลิต Wong Zhun Chea เจ้าเอ็ง Wong Zhun Chea ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กงสี พี่สาวบเซ่น แอนด์ พี่สาวสบวงสรวง อินแขนีเงดงามยนส์ จําขบกัด ซึ่งครอบครองบริษัทชั้นนำข้างการขายองค์ประกอบดีเยี่ยมเกี่ยวกับอาหารสัตว์ รายใหญ่สรรพสิ่งทวีปเอเชีย กล่าวว่า “ภาคเอเชียเป็นเลิศในเป้าหมายหลักแห่งฉันจะนำเสนอเทคโนโลยีแห่งเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ สารอาหารและสิ่งของเจือปนปะปนกัน ในงาเก้าิฟ ทวีปเอเชีย 2017 เราได้พบพานกับญิบจำหน่ายทั้งจากยุโรป สหรัฐ กับผู้บริโภคใหม่ๆ สูงสุดในเขตทวีปเอเชีย ผลิตภัณฑ์ที่ชอบในประเทศแหลมทอง จักมุ่งเน้นไปแห่งอาหารสัตว์แห่งเหมาะกับสัตว์ปีก, หมู, สัตว์น้ำกับคนบดเอื้อง ซึ่งเป็นของกินแห่งหนประกอบด้วยคุณลักษณะด้วยกันชดใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับท้องตลาดส่งออกทั่วโลก ในงานอีกทั้งมีการพารายงานสารอาหารต่างๆ แห่งหนสนับสนุนส่งเสริมป้อนคนเล็กมากมีประสิทธิภาพเติบโต อาทิ HP 300 ซึ่งดำรงฐานะโปรตีนคุณลักษณะรุ่งเรืองที่ย่อยสลายได้มาง่าย FF organic acids กรดอินทรีย์เพื่อการควบคุมคุณภาพอาหาร, Life booster อาหารเสริมเขามิกำกับห้ามแห่งสัตว์น้ำ ร่วมจดยารักษาโรคคน มุขหุ้นส่วนก็จับวัคซีนแห่งหนป้องกันน้ำเชื้อไมโคพลาสมา ลงมาชี้แจงผู้บริโภคในงานเช่นกัน นอกจากทางกงสีอีกต่างหากส่งผู้เชี่ยวชาญลงมารวมค้ำจุนความรู้เปลี่ยนธุรกิจสัมมนาในงาเก้าิฟ เอเชีย อีกอีกด้วย” Business Matching คุณ Wong Zhun Chea อีกต่างหากแยกออกสัมภาษณ์เกี่ยวความโอนเอียงของท้องตลาดปศุแห่งภูมิภาคทวีปเอเชียอีกตวาด “อาหารสัตว์ดำรงฐานะอันที่ทางคนคิดฟาร์มและผู้ผลิตงานงานเลี้ยงสัตว์จำเป็นที่จะจำเป็นต้องให้ทุนมากขึ้น คุณค่าของอาหารสัตว์จักครอบครองแนวทางท้องนาท้องนาประเทศแตกต่างให้ความสำคัญเติบโต ซึ่งข้างหน้าชิ้นจวนเจียนนี้ อาณาเขตการกสิกรรมจักก่อเกิดการลงทุนเพราะจับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ที่งานมากขึ้น มีการพาสิ่งใหม่ข้างพันธุกรรมลงมาทำให้เสมอชดใช้เพื่อจะจรรโลงงานขยายพันธุ์สิ่งมีชีวิต งานให้ความสำคัญกับอนามัยผู้มีชีวิต ตลอดจนการป้องกันความเจ็บป่วยที่ชั้นฟาร์มเพราะชดใช้ยาปฏิชีวนะกับการรักษาประการประกอบด้วยความสามารถ” ผลิตผลอาหารสัตว์ แม้วิฟ ทวีปเอเชียจักอวสานยอม แต่ว่าผู้แห่งสนใจที่จะจ้องเทคโนโลยีด้วยกันของใหม่ด้านปศุสัตว์แห่งเวลาชิ้นจวนเจียนตรงนี้ สมรรถสืบหาประกาศงานจัดงานปศุสัตว์ที่เขตอื่นๆ พอดี : www.viv.net ขอเชิญผู้ที่ยั่วพบพานกับงาช้างนวิฟ รัสเซีย งานแสดงเทคโนโลยีข้างปศุสัตว์แห่งยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคยุโรป กำหนดแจ๋วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 แห่ง International Crocus Exhibition Center กรุงเขามอสพี่ ด้าวรัสเซีย แยแสร่วมงานติดต่อ 02-670-0900 FacebookTwitterLine แท็กFF organic acidsHP 300Life boosterWong Zhun Cheaบริษัท พี่สาวบสังเวย แอนด์ เจ๊สเซ่น อินกรีเงดงามยนส์ จําขบวิฟ ทวีปเอเชียอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy