จัดกิจกรรมเคลื่อนที่–วิ่งเพื่อสุขภาพอนามัยด้วยกันธรรมการย์ เพราะว่าร.ง.อาหารสัตว์พอร์ต

อ.ท่า อยุธยา ประสานมือ ภาษาซีพีเอฟ ชักชวนชาวอยุธยาวิ่งธรรมการย์ สมทบทุนกิ่งก้านกาชาดอ.ท่า FacebookTwitterLineอำเภอท่า จ.อยุธยา ร่วมกับ บริษัท ก้าวหน้าเครื่องอุปโภคบริโภคอาหาร กำหนด (ฝูงชน) หรือว่าภาษาซีพีเอฟ โดยร.ง.อาหารสัตว์พอร์ต จัดกิจกรรมเดิน–วิ่งเพื่อที่จะสุขภาพอนามัยกับการกุศล “CPF Running Club…วิ่งมองคันดิน ไปพบที่สมเด็จโต” เพื่อที่จะจรรโลงการกายบริหารแก่ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 มนุช ครบถ้วนแจกเงินสมทบกิ่งกาชาดอ.พอร์ต ณรวิวารที่ 23 เดือนที่ 4นี้ อธิปวิทิต ปิ่นนิกร นายอำเภอพอร์ต ประเจิดประเจ้อดุ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนจ่ายข้าราชการได้บริหารร่างกายเพื่อจะสร้างส่งเสริมสุขภาพแห่งหนงดงาม เพราะกำหนดให้ซีกราชการปะปนกัน ทั่วราชอาณาจักรจัดกิจกรรมแห่งทุกๆทิวากาลวันพุธ แห่งกาลเวลา 15.00 -16.30 น. ซึ่งอำเภอท่าเรือได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาทั่ว ขณะเดียวกันอีกทั้งช่วยเหลือแจกทั้งปวงท้องถิ่นซีกสมรู้ร่วมคิดจรรโลงการบริหารกายแจกกับพนักงานของตัวเอง ซีพีเอฟนับว่าเป็นตัวอย่างแห่งหนดีจากงานตั้งขึ้นชมรม CPF Running Club ที่เปิดโอกาสให้พนักงานคว้าชวนชาวที่สาธารณะรอบสถานประกอบการ สมคบคิดดำเนินวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลลงมาอย่างต่อเนื่อง “กิจกรรมตรงนี้จะสนับสนุนแจกทั้งหมดมีอนามัยแข็งแรง มีความสุขใจแห่งหนคว้าร่วมมือทำบุญ และยังได้ผลจรรโลงการท่องเที่ยวแห่งอ.ท่าเรือ ขนมจากเส้นทางงานวิ่งแห่งทุกคนจะได้จับต้องกับดักธรรมดาแห่งจำเริญกับคว้าดูสถานที่สำคัญรวมหมด วัดสะตือ ซึ่งเป็นแห่งหนตั้งพระพุทธไสยาสน์กลางแจ้งแห่งหนมีขนาดยาวที่สุดๆด้วยกันแก่การสร้างยาวนานกระทั่งสอดพรรษา ก่อสร้างเพราะว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ใหญ่ พรหมรังสี) ด้วยกันพิศคันดินรามา 6 ซึ่งเป็นคันดินกั้นน้ำที่เริ่มแรกของแหลมทอง” หัวหน้าวิทิต ทูล ปีก หัวหน้ารุ่งโรจน์ คัมภีระ รองเอ็มดีว่าการ ซีอ้วนเอฟ กับสำคัญชมรม CPF Running Club กล่าวว่า ซีอ้วนพีเอฟมีแผนการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ด้วยกันกลางเมืองณที่โล่งแจ้งรอบสถานประกอบการ คว้าออกกำลังกายเพื่อจะสุขภาพแห่งหนงดงาม จึ่งตั้งชมรม CPF Running Club ขึ้นไป ครบครันสนับสนุนแจกเกิดโครงการไป-วิ่งเพื่อที่จะสุขภาพอนามัย ณระยะทาง 5 – สิบ กิโลเมตร เพื่อกิจกรรมแห่งโรงงานอาหารสัตว์พอร์ตแจ๋ขึ้นไปตรงนี้ ถือเป็นหนแห่ง 4 เพราะว่าครังแห่งหน 1-3 จ้าขึ้นไปที่ร.ง.พิษณุโลก ร.ง.ห้วยเกษม ด้วยกันโรงงานศรีราชา ตามลำดับ เพราะมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 4 ที เต็มที่จด 4,500 มนุช “ตาขอชวนวงศาคณาญาติชาวจังหวัดอยุธยามาร่วมกันวิ่งออกกำลังกายซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมแห่งหนเงินลงทุนต่ำแต่ว่าคว้าผลลัพธ์สถานที่สะอาด เพราะว่าปีตรงนี้ภาษาซีอ้วนพีเอฟมุ่งมั่นจัดกิจกรรมแยกออกครบ 12 คราว โดยมอบโรงงานเกิดอาหารสัตว์สิ่งของภาษาซีอ้วนเอฟทั้ง 12 ที่ทั่วประเทศ หมุนเวียนห้ามเป็นเจ้าภาพจัดงาน กับงานวิ่งทุกเที่ยวจักจับเงินตราร่วมสมทบทุนปันออกกับดักองค์กรในที่เนื้อที่เพื่อจะทำคุณประกบเข้าผู้เข้าคนส่วนรวม ด้านกิจกรรมคราวถัดไปจักแก่ขึ้นไปแห่งวันที่ 21 พฤษภาคม แห่งหนโรงอาหารคนหาดใหญ่ จ.จังหวัดสงขลา” อธิปแจ่มใส รายงาน ด้าน ผู้หญิงพระจันทร์ ปิ่นปักผมนิกร นายกกิ่งก้านกาชาดอำเภอพอร์ต กล่าวว่า มีความยินดีครอบครองเหลือใจที่ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับเล็งเห็นจดหน้าที่การงานสรรพสิ่งแขนงกาชาดอำเภอพอร์ตสถานที่เคลื่อนที่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ประกบเข้าผู้เข้าคนลงมาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็คว้าจัดกิจกรรมการไป-วิ่งเพื่อจะธรรมการย์ในที่ตอนนี้ ซึ่งมุขกิ่งไม้กาน้ำแดงสดฯ จะสงเคราะห์กิจกรรมดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะมอบหมายให้ปันออกสมาชิกกิ่งก้านกาต้มน้ำแดงสดฯ ครบถ้วนกลุ่มแพทย์ นางพยาบาล ด้วยกันบุคลากรสาธารณสุข มารวมดูแลด้านพลานามัยและบริการน้ำดื่มอายุมากหลายวิ่ง “ขอขอบพระคุณภาษาซีอ้วนเอฟ หน่วยงานราชการ และประชาชนทั้งหมดที่จะได้สมรู้ร่วมคิดจัดกิจกรรมที่บอกให้เห็นจรดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สรรพสิ่งชาวไทยในที่งานปันออกความช่วยเหลือกันและกัน เพราะแขนงกาชาดอ.ท่าเรือจะจับทุนทรัพย์ทรัพย์สินสถานที่ทุกคนสมรู้ร่วมคิดปล่อยวางเพื่อที่จะเคลื่อนที่กิจกรรมเพื่อเข้าผู้เข้าคนต่างๆดามจากไป”

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy