“ฟอร์ด เรนเจอร์” แสดง3 เดือนจำเดิม พรรษา 60 จอมดีด 11.3 เปอร์เซ็นต์

ฟอร์ด ไทย ประกาศยอดจำหน่ายไตรมาสเริ่มแรกของปี 2560 เติบโต 50 ร้อยละ FacebookTwitterLineฟอร์ด ไทย ประกาศยอดขายไตรมาสจำเดิมของชันษา 2560 เติบโต 50 เปอร์เซ็นต์ พอเทียบกับขณะเดียวกันณพรรษาที่ผ่านมา เพราะประกอบด้วยยอดขายรถยนต์รวมอยู่สถานที่ 12,938 คัน จากกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ กับรถยนต์เอสแสงอัลตราไวโอเลต ฟอร์ด เอเวอเรสชาติต์ และฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต รถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ ยอดขาย3 เดือนเริ่มแรกของฟอร์ดยังคงโตกว่าอัตราหารของอุตสาหกรรมโดยทั่วไป ทำให้ส่วนแบ่งตลาดในที่3 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 1.4 วง จากช่วงเดียวกันสรรพสิ่งชันษาที่ผ่านมา มีผลแจกฟอร์ดพัวพันแบ่งแยกตลาดสถานที่ 6.2 ร้อยละ ในไตรมาสอันดับหนึ่ง ณรงค์ ถูตการเขียนน ถัดจากกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด แหลมทอง กล่าวว่า ฟอร์ด เรนเจอร์ ยังคงได้รับตำแหน่งผลิตผลรถยนต์หนุ่มหลักที่ขายดีตกขอบสิ่งของฟอร์ดในประเทศแหลมทอง เช่นกันยอดจำหน่ายไตรมาสแรกสถานที่เพิ่มขึ้นถึง 58 อัตราร้อยละ พอวัดกับระยะเดียวกันในชันษาที่ผ่านมา นึกดูเป็นยอดซื้อขายผลรวม 10,482 คัน เพราะว่าในที่3 เดือนจำเดิมตรงนี้ฟอร์ด เรนเจอร์ ครองส่วนแบ่งตลาดณซวนเซ็กเม็นต์กระบะจรด 11.3 ร้อยละ มากขึ้นขนมจาก 8.2 ร้อยละ ในที่พรรษาที่ผ่านมา ในประเทศประเทศไทย ฟอร์ด เอเวอเรสชาติต์ สร้างยอดขายไตรมาสเริ่มแรกเพิ่มขึ้นจรด 24 เปอร์เซ็นต์ อยู่ 1,764 คัน และครองส่วนแบ่งตลาดไตรมาสจำเดิมได้มา 12 อัตราร้อยละ ฟอร์ด เอเวอเรสชาติต์ ยิ่งไปกว่านี้ รถเอสยูวีขนาดเล็ก ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต ประกอบด้วยยอดขายที่ทวี 27 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวัดกับตอนเดียวกันในปีที่ผ่านมา นึกดูเป็นเลิศซื้อขายปริมาณ 463 คัน ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy