เกษตรกร เปรียญ4 จังหวัดชัยภูมิ ถก 6 เคล็ดลับทำสวนส้มโอเงินเลี่ยน!!

อธิปทองพอก จุดษา อายุ 54 พรรษา คนคิดสวนส้มโอนครกาญจนา FacebookTwitterLineคดี/ทิวทัศน์ : ที่ปรึกษา ไตรเมี่ยงรี ปลูกส้มโอส่งออก 10ที่ดิน ทำเงินรายได้หลักเขตล้าน การทำงานที่ดินแกล้งเกลาสิ่งของมนุษย์ อำเภอ บ้านยกพื้น บุรี ชัยภูมิ เน้นเคล็ดลับงานบริหารแห่งหนไม่เสมอเหมือนใคร ได้เสียเกิดผลการเรียนเอ ราคาบริสุทธ์ มีตลาดรองรับ จับกุมเกษตรประสมประสาน ส่งเสริมรายได้ เก็บขายทั้งปี ส้มโอส่งออก ทรัพย์สินกล้อน จากการเปิดเผยสรรพสิ่งคุณกาญจนาพอก ดวงษา อายุ 54 ปี คนคิดสวนทางส้มโอเมืองทอง ถึงการบรรลุของสวนทางส้มโอสินทรัพย์โล้นตวาด เริ่มปลูกส้มโอทีแรกตั้งแต่ ชันษา 2550 จำนวน สิบทุ่ง กลุ่มจำเดิม 400 ต้นไม้ ได้เงินเสียเงินกำเนิดไม้ละประมาณการ 200 ผล ทาบ 1ต้นไม้ใบหญ้า จักเสียเกิดผลการเรียน เอ กะ 100 เอาท์พุต ขายส่งออกลูก 60% ค้าขายภายในประเทศ 40% เอาท์พุตเกรด เอ จ๋ากว้านิกก.ละ 45 เท้า เกรดพิสูจน์มา ค้า กก.เว้น 35 ตีน พ่อค้าลงมายอมรับแห่งหนสวนทางต้นฉบับตกเกรด กก.เว้น 25บาท ว่าจ้างหมดเนื้อที่ สิบเกษตร ทำเงินรายได้ประกบพรรษา กว่า 1,500,000 เท้าดามชันษา อธิปทองทับถม จุดษา เจ้าของสวนทางส้มโอนครทอง “ชันษานี้ส้มโอสนนราคาบริสุทธ์ ผมจักสอดส่องส้มโอจ่ายประกอบด้วยคุณภาพ 1 ต้นไม้ ออกดอกออกผลอนันต์มาก บางต้นไม้ใบหญ้าคลอดจด 500-800 กว่าเด็ก แต่เกล้าผมจะยอดเยี่ยมคลอดเราจะคัดลูกที่สวยๆเก็บต้นไม้ละประมาณการ 200 เด็ก/ต้นไม้ใบหญ้า เพราะว่าแม้ปล่อยให้ชิดข้อมูลออกทั้งหมดจะทำเอาลูกเล็กมาก เอาท์พุตล่วงเลย คุณภาพไม่ได้ ค้าไม่ไหวสนนราคา ถ้าดีฉันควบคุมคุณลักษณะได้จักทำให้ส้มโอสวยๆได้ไม้ละ 200 ลูกก็พอเพียง กระผมมีส้มโอตอนนี้ 400 ต้นไม้ เฉียดฉิว 80,000 ลูก เห็นจะก็ยิ่งกว่า ท่าจะก็เปล่าจรด 1 ข้อมูลออก ความหนักเบา 1-1.5 กิโลกรัม/เด็ก เกล้าผมได้มาเกรด เอ 60%ขึ้นไป เป็นส่วนใหญ่ ส่งออกเพราะจักประกอบด้วยพ่อค้าส่งออกมาสารภาพซื้อถึงสวนทาง ซีกเกรดรองมาก็ประกอบด้วยพ่อค้าลงมายอมรับถึงที่เช่นเดียวกันครับผม” เธอทองสุม ชาวนาชาวไร่คนเก่ง พูดถึงผลิตผลในสวน เจ้าเอ็งทองพอก ทูลอีกแหว ถ้อยคำตวาดผลการเรียน เอ หามิได้แลดูแห่งหนน้ำหนักชนิดเดียว จำเป็นต้องมองดูผิวเฉิดฉัน กับน้ำหนักประกอบกัน บางครั้งความหนักเบาเท่า 8 ขีดก็ดำรงฐานะผลการเรียนเอได้มา เสียแต่ว่า ไม่ว่าจะครอบครองเกรดไร ก็ค้าขายไดจบ ณ เวลานี้ส้มโอบ้านยกพื้น เป็นที่เรียกร้องของท้องตลาด ผลิตผลไม่พอค้าขาย มุขธานีมีแผนคลายเนื้อที่ปลูก แต่เดิมประกอบด้วยเนื้อที่ปลูกสร้างกระทั่ง 1,000 เกษตร แต่ผลิตผลเปล่าพอดามความต้องการสรรพสิ่งท้องตลาด ท้องตลาดส่งออกคือเมืองจีน มีบริษัทลงมาสารภาพจ่ายถึงแปลงทุ่ง อ.ที่อยู่ยกพื้น แล้วจึงการตั้งกฎเกณฑ์สร้างส้มโอ ตอนนี้ประกอบด้วยพวกที่ปลูกสร้างส้มโอ 2 กลุ่ม ตกว่า กลุ่มวิสาหกิจที่สาธารณะผู้ปลูกส้มโอบ้านเวที กับ พวกส้มโอหวานฉ่ำบ้านยกพื้น ทางเมือง เข้ามาสงเคราะห์ไม้พันธุ์ และวัตถุปัจจัยการผลผลิตบางส่วน ก็ทำให้มีมนุชตอแยปลูกเจริญเรื่อยๆ สวนทางส้มโอบุรีทอง “ส้มโอบ้านเวทีมีผลเกิดออกลูกทั้งปี เพราะว่าส้มโอสามารถก่อทวายได้ บางสวนทางก็จะทำผลิตภัณฑ์ออกชันษาเว้น 2 ที แต่ผลผลิตจะไม่อ่อยคว้าคุณภาพยิ่งนัก อุดมก่อส้มโอทวายเด็กจักเล็กรสจักไม่แน่เค้ง เมื่อก่อนนี้สวนทางของผมก็สร้างชันษาเว้นสองครั้งเกล้าผมตวาดรสไม่อร่อยเฉกส้มโอพรรษา ณ เวลานี้เกล้าผมเลยทำส้มโอออกชันษาละหน ย้ำให้ออกช่วงจันทรา เดือนสิงหาคม-กันยายน ผลิตผลจะประกอบด้วยคุณลักษณะ รสชาติดี คือผมจักเริ่มลิดกิ่งไม้ใส่ปุ๋ยจันทร์เดือนธันวาคมหรือทิวาบิดา จากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตจันทราสิงหาคม ตกว่าวันแม่ เรียกง่ายดาย เจี๋ยนกิ่งไม้ทิวากาลพ่อเก็บเกี่ยววันแม่ครับ” คูณทองสุมทูล กลเม็ดงานปลูกส้มโอให้คว้าคุณลักษณะ คุณกาญจนาพอก กล่าวขวัญการปลูกสร้างส้มโอจ่ายได้มาชั้นเยี่ยมแหว งานสร้างส้มโอจำเป็นต้องประกอบด้วยกลเม็ด ประกอบด้วยความประจักษ์แจ้ง แล้วจึงจักได้เสียดี ณสวนทางนครกาญจนาจะริเริ่มขนมจากการเตรียมการสร้างอีกด้วยงานยกร่องที่สวนทางพรวนปฐพีให้ร่วนซุย ร่องสวนขนาดใหญ่ ไม่ต้องโก่นหลุมลึก ดูชั้นถุงเพาะกิ่งระยะส้มโอชนิดดีก็พอ ปลูกห่างห้ามไม้ละกะ 6 เมตร ตามเรื่องยาวสิ่งของร่องสวน โดยมีกลเม็ดงานปลูกสร้าง เหตุฉะนี้ 1. ปลูกสร้างภาพร่างขจรขจายราก หรือว่าเจ้าเอ็งทองทับถม เรียกหาดุ “ขจรรากเหง้า” ถือเอาว่าเมื่อได้มากิ่งก้านตอนลงมาจากนั้น แจกเอาปฐพีออกลูก ค่อยคลี่ปฐพีออกลูกแจกเหลือหลอเสียแต่ว่ารากเหง้า หลังจากนั้นชะล้างราก เอามาสร้างลงหลุมต้นฉบับขจรขจายรากออกรอบลำต้นทั่วทิศ กดเสาต้นมัดจ่ายแน่น หลังจากนั้นใช้คืนปฐพีละเอียดเรื่อยๆกลบเกลื่อนรากแจกเต็มหลุมสมดุลระดับศอไม้เดิม ใช้คืนมัวหุ้มโคนต้นไม้ใบหญ้า 2. อาบน้ำเพราะว่าใช้ระบบลวดสปริงเกอร์ ตอนจำเดิมๆถกทั้งหมดวันๆเว้นประมาณการ กึ่งครู่ สรงน้ำณสายัณห์ 3. การให้ปุ๋ย ในช่วงแรกปลูกเจียร 1 จันทราจักใส่ปุ๋ยสังเวียน ห้อง่าย ขี่วัวหรือปลดทุกข์ไก่ก็ได้ เหยาะดวงเดือนละหนๆละประมาณ 1 กำมือ กับให้ปุ๋ยเคมีสูตรเทียบเท่า 15-15-15 ไม่ก็ 16-16-16 ก็ได้ เหยาะประมาณตัว จันทราละที ไม้ละ 1 เหลื่อมโต๊ะ ทุกวี่ทุกวัน อย่าพึ่งเหยาะมากเพราะต้นไม้อีกทั้งจี๊ด 4. ส้มโอ ที่สร้างจากกิ่งก้านระยะจักออกดอกทุกปี จำต้องยอดเยี่ยมดอกเบี้ยออก ไม่น่าไว้ข้อมูลออกช่วงต้นยังเล็กมากจักเป็นเหตุให้ต้นไม้ใบหญ้าส้มโอเสื่อม เปล่าแข็งแรงมีผลในระยะยาว จักทำให้ผลิตผลไม่มีคุณภาพ น่าจะริเริ่มไว้ผลิตภัณฑ์ ครั้นพรรษาแห่งหน 3 เสียแต่ว่าไม่น่าเกิน 30 ผล/ต้นไม้ใบหญ้า ปีแห่งหน 4 ไว้ 30-40 เอาท์พุต/ต้นไม้ ชันษาแห่ง 5 วางข้อมูลออก 60-70 ข้อมูลออกทาบต้นไม้ ชันษาทาบๆไปก็ไว้เอาท์พุตเติบโตติดสอยห้อยตามความเพียบพร้อม ในสวนเจ้าเอ็งกาญจนาพอก ส้มโอโตยิ่งนักอายุ 10 พรรษา ไว้ผลิตผลประกบต้นไม้ใบหญ้า ประมาณการ 200 ผล 5. งานอภิบาล ตั้งแต่ส้มโอริเริ่มออกดอกหรือว่าการหนุนตาดมองโกลทรวงอก เริ่มตั้งแต่ก่อนกำหนดส้มโอจะชนมพรรษาได้ 2 ชันษา ใส่ปุ๋ยสังเวียนโปรยปรายรอบโตนต้นไม้ใบหญ้าๆเว้น 1 ถัง ปุ๋ยเคมี ไม้ละ 1 กำหมัด เหยาะพร้อมกันคว้าพ้น เพราะว่าพรมปุ๋ยเคมีก่อนแล้วใช้คืนปุ๋ยมูลสัตว์ซ่อนเร้นไปพ้น เมื่อส้มโอเริ่มแนบดอกเบี้ยผลิดอกออกผลให้บอกเลิกให้ปุ๋ยสังเวียน เพราะว่าจะทำให้เปลือกส้มโอเป่ง 6. เคล็ดลับการถลกตาดทรวง ภายหลังเล็มกิ่งก้าน หรือเตรียมต้นไม้ใบหญ้าจากนั้น ก่อนกำหนดถกตาดมองโกลทรวงอกให้ล้มเลิกน้ำ 20-30 วัน หลังจากนั้นจ่ายบี้น้ำจัง จากนั้นใส่ปุ๋ยพ้น ขี้เซาสูตรจำเดิมแห่งหนเหยาะ ถือเอาว่า 8-24-24 ต้นไม้ใบหญ้าเว้น 1 กก. ครั้นเริ่มออกดอก ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือว่า 16-16-16 เหยาะทุก 2 จันทรา หลังจากที่ออกดอกชิดเอาท์พุต ให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ทั้งปวง 15 ทิวา จอดใส่ปุ๋ยก่อนกำหนดเก็บเกี่ยว 1 จันทรา ส้มโอตั้งแต่มีดอก จวบจนกระทั่งเก็บเกี่ยวจะแก่ 8 ดวงเดือน มุขสวนทางส้มโอนครกาญจนา จะยึดวันเตรียมการความพร้อมถลกตาดอกณวันชนก กับจะเริ่มหยุดขายได้ในวันแม่ ของรายปี ส้มโอมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มาช้านาน แม้ดูแลจ่ายบริสุทธ์ ประกอบด้วยงานเล็มแขนงทุกปี คงไว้ทุกปี สมรรถเก็บผลเก็บเกี่ยวได้ช้านานจรด 30 ชันษา เพราะด้วยงานโจทย์กับอุปสรรคที่พานพบในงานทำสวนทำไร่ส้มโอ จะมีรวมหมดความเจ็บป่วยกับตัวแมลง แมลงจะพบพานในปล่อยส้มโอแตกใบอ่อน โดยมากจักเป็นตัวแมลงงวง มุขสวนบุรีกาญจนาจะใช้คืนสารเคมีไล่แมลงฉีดพ่นฉีดพ่น ช้างขับไล่ไสส่งแมลงทั่วไป ส่วนโรคภัยที่พบ เป็นส่วนใหญ่จักเป็นโรคฐานบูดเน่า ปัญหานี้จะก่อเกิดช่วงฝนลงเม็ดอุดม หรืออุทกภัยขัง วิธีแก้จักหว่านปูนขาวรอบโคนไม้ พ่นพ่นสารเสพติดไขปัญหาเชื้อรา ไม่ก็หว่านยาแก้เชื้อราสุดแท้แต่ชนิดของยาไขปัญหา แม้ว่ามีวิธีป้องกันพร้อมด้วยการสูบธารออกอย่างสม่ำเสมอ ไม่แยกออกน้ำท่วมแห่งสวน ผลิตผลส้มโอเมืองกาญจนา สิ้นสุดแค่ ป.4 ชีวิตินทรีย์มีเปรม อีกด้วยส้มโอ เจ้าเอ็งกาญจนาโปะ พูดอีกตวาดตั้งแต่ทำการทำงานปลูกส้มโอมา กระทั่ง สิบ พรรษา รู้สึกมีความสุขสูงสุด สบายใจ ได้มาเกลอ ได้รู้จักมักจี่กลุ่มคนยิ่ง ได้มาได้โอกาสสัญจรจากไปออกงาน จำหน่ายผลผลิต ครอบครองการสนับสนุนขนมจากส่วนราชการ ได้จรทำความเข้าใจดูงานทั่วในประเทศด้วยกันต่างประเทศ “ผมสุขใจมากขอรับกับกิจการงานปลูกส้มโอ นอกจากนั้นได้เงินใช้แล้ว ที่มาฐานว่าตรงนั้นเกล้าผมรู้ตวาดชีพสมควรเติบโต ประกอบด้วยคนมาศึกษาศึกษางานในสวนทางเราสูงสุด เราคว้าถ่ายทอดปัญญาจ่ายกับดักคนอื่นๆภาพร่างไม่อำพราง รู้สึกดุคว้าบุญกุศลครับผม ในเวลานี้สวนทางฉันครอบครองคัดเลือกจากทางบุรี แยกออกครอบครองศูนย์เรียนรู้งานปลูกส้มโอ ประจำจังหวัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นสวนต้นเค้าจ่ายผู้ยั่วทั่วราชอาณาจักร เกล้าผมเองถือสิทธิ์คัดเลือกครอบครองชาวนาชาวไร่ดีเยี่ยมอันดับ 1 สิ่งของบุรีจังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรดีเด่นวรรณะ 2 ของท้องถิ่นอีสาน ผมครอบครองเกียรติศักดิ์ขนมจากมุขเมืองจ่ายไปอับอายศาลากลาง แกพ่อเมืองให้การสนับสนุน ผมขนส้มโอจร 3 ตัน ขายวันโดด 3 ชั่วโมงค้าขายจบเกินขอรับ ตลาดตอบรับดีเลิศ ส้มโอเรือนเวทีจรแห่งใดก็ได้รับสารภาพงานรับรองเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจบเพียง เปรียญ4 ไม่มีการศึกษายิ่ง วันนี้เกล้าผมเคลื่อนที่มาเต็มที่ตรงนี้ มีการทำงานเสาคง คว้าถ่ายทอดวิชาแยกออกกับดักประชากรสูงสุด ข้าพเจ้าประเดิมชีวิตจากคนงาน กระทำมาฉบับร่างต่อสู้ชีวิตินทรีย์ เก็บเล็มลงมากระเป๋าแห้งมาออกร้าน อลูมิเนียม จากผู้รับเหมาก่อสร้างก็ลงมาถือสิทธิ์เอง ข้าพเจ้าขยายกิจการจนดำรงฐานะร้านใหญ่ที่สุดแห่งละแวกตรงนี้ หลังจากนั้นข้าพเจ้าขยายกิจการไปสู่โรงงานหลังคาเหล็ก มูลค่ากว่า 30 ล้านบาทา เก็บเล็มลงมา ก่อสร้างรีสอร์ท ชื่อเสียงเรียงนามบุรีทองรีสอร์ท สถานที่ อำเภอเขาเขียว เปิดร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย-ยา-เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรทุกชนิด ด้วยกันอีกหนึ่งการทำงานถือเอาว่า ร้านขายของกระจกเงา ผ้าม่าน พร้อมด้วยสั่งสมพื้นแผ่นดินวางสร้างอนาคต อีกพอประมาณ รวมอึคุณค่าทรัพท์ซินด้วยกันธุรกิจ กะ 100 กว่าล้านเท้า เร็วๆนี้ผมหิวจักยกขึ้นโรงเรียนอนุบาล จ่ายเด็กๆแห่งสำเร็จการศึกษาต่อจากนั้นเข้ามาดูแลภารกิจ ทั้งสิ้นคือว่าความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าสถานที่ก่อสร้างลงมาด้วยมือของตัวเอง ซึ่งเกล้าผมเรียนมาเพียง ป.4 คว้าเพียงนี้เกล้าผมก็ภูมิใจมากๆแล้วครับ” เธอกาญจนาโปะ บอกอีกด้วยความภาคภูมิ ยิ่งไปกว่านี้ เกษตรกร เปรียญ4 รายงานต่ออีกว่า ครั้นก่อสร้างความแน่นหนาที่ครัวเรือนแล้ว ก็โหยก่อที่สิ่งแห่งตัวเองมลักบ้าง ถือเอาว่าการออกมาทำไร่ทำสวนไร่ สวนทางส้มโอ ในเวลานี้หยุดผลผลิตแล้ว 10 ไร่ ปีหน้าจะประกอบด้วยสวนทางนวชาตเริ่มผลิดอกออกผลกำเนิดอีก 8 ทุ่ง ประกอบด้วยพืชพันธุ์อื่นๆ ประสานอีกต่างๆ อาทิเช่น แก้วราศีมังกร 500 เสา ปลูกกาแฟอะเลิกบิกาน้ำ แซมสวนทางส้มโอ อีก 800 ต้นไม้ พื้นที่สร้างอาหารอีก 10 ทุ่ง กับพืชผักอื่นๆปลูกสร้างผสมไว้อีกหลายชนิด ผลเก็บเกี่ยวริเริ่มเก็บได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ตามฤดูกาล สวนส้มโอบุรีทอง “วันนี้ นอกจากผลส้มโอแล้ว ฉันมีดาลัดมังกร ที่เก็บค้าขายได้รายปี กาแฟก็ริเริ่มออกดอกออกผลก็จะเริ่มคว้าจำหน่าย ประกอบด้วยท้องนาปลูกสร้างข้าเปลืองเอง ฉันมีผลกำเนิดให้กำเนิดค้าขายตลอดปี สถานที่ประธานกิ่งส้มโอสามารถจำหน่ายคว้าตลอดเวลา กิ่งละ 50 ตีน ก่อเท่าใดก็ไม่พอขาย เกล้าผมหาญกล้าเอ่ยปากคว้าว่ากิจการงานที่ดิน ทำให้งดงาม ดูแลนกเขาแยกออกงดงาม รับรองได้เกิน ว่าสามารถก่อสร้างเงินรายได้ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคว้าเป็นมั่นเป็นเหมาะ สถานที่สำคัญเป็นธุรกิจความเป็นอิสระ สถานที่สร้างธุรกิจ สร้างการงาน ก่อสร้างเงินรายได้กับสร้างเปรมได้ครับ” เจ้าเอ็งทองสุมรายงานทิ้งท้าย ยั่วเข้าทำความเข้าใจศึกษางาน สวนทางส้มโอบุรีกาญจนา ซักถามเรื่องเบ็ดเตล็ดเพิ่มพูนเหมาะ เธอทองโปะ จุดษา สวนส้มโอบุรีทอง 108 มัธยมศึกษา9 บ้านหนองพืชผักหลอดกาแฟ ตำบลเรือนยกพื้น อ.เรือนยกพื้น จังหวัดจังหวัดชัยภูมิ

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy