แผนการ “นาหนึ่งอารมณ์ทางใจฯ” เปิดกว้าง “ชาวไร่ชาวนาโกเลี้ยง” ทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร. จุเรียวย์ราตรีน์ ลีสมิทธิ์ แยกออกเสื้อหัวหน้านักปราชญ์ที่ดินคนแต่ต้นสรรพสิ่งโครงการนาหนึ่งอารมณ์ทางใจฯ แบ่งออกกับดักหมอเทียน ลงมายิ้มแฉ่ง FacebookTwitterLineสุมกิจธุระ “หนึ่งอารมณ์ทางใจ…เอื้อเฟื้อทุ่งกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในพระองค์ ทูลกระหม่อมสตรีอุบลรัตนราชกัญญา มงคลวัฒนาพรรณวบริสุทธ์ ร่วมกับผู้ส่งเสริม ได้แก่ ศูนย์รวมการเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาชนิดจิรัง สวนทางครั้นสิงสู่เมื่อใช้ นิวาสสถานมายิ้มแฉ่ง สำนักพิมพ์ที่นาคา โพกหัวเอโคนฤตสาย รักใคร่ หน่วยพัฒนาการไป 34 กองบัญชาการกองทัพประเทศไทย ด้วยกัน คณะศิลปศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาขอชักชวนที่สาธารณะด้วยกันผู้แยแสทั่วประเทศ สมัครร่วมร่างงานฯ เพื่อจะร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานหลักพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งของพระเท้าสมเด็จพระราชา รัชกาลที่ 9 มอบยืดยาวอยู่สองกับไทยเท่าที่นานเท่าจำเนียร เพราะว่าทีมเวิร์กยื่นให้ ครูคบไฟ ลงมายิ้มแย้ม หัวหน้าผู้รอบรู้ทุ่งหนึ่งจิตใจ ประจำ กองกิจธุระ “หนึ่งอารมณ์ทางใจ…สงเคราะห์ ที่ดินแขน” ดำรงฐานะผู้พิจารณาเลือกที่โล่งแจ้งกับผู้ยั่วทั่วราชอาณาจักร เพื่อจะครอบครอง “ชาวนาชาวไร่โกเลี้ยงดู” ของ “หน่วยงานโกเลี้ยงดู” โครงการ “ที่ดินเอ็ดจิตใจ มอบโกเลี้ยงดู” ซึ่งจำต้องประกอบด้วยคุณลักษณะครบถ้วนทุกหัวเรื่อง (8 เรื่อง) ดังนั้น 1) ทำกิจการ การกสิกรรมแปลนประสมประสานตามเสาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย 1.1 พฤกษา 1.2 สัตว์น้ำ/ประโมง กับ 1.3 สัตว์หมวดนอกเหนือสัตว์น้ำ จะต้องประกอบด้วยครบถ้วนทุกรายงาน (1.1-1.3) โดยอย่างกับจำนวนสรรพสิ่งทั่วตรีหมายกำหนดการ จำต้องประกอบด้วยความเหมาะสมกับพื้นที่สถานที่เจาะจง ด้วยกันผลเก็บเกี่ยวคือว่ามูลสัตว์ขนมจากหัวข้อ 1.3 จักจำเป็นจะต้องพอเพียงประกบงานใช้ที่พื้นที่แห่งระบุนั้น หากภายภาคหน้าสถานที่ข่าวรวมหมด 3 หมายกำหนดการปรับเปลี่ยน อาทิเช่น ไม่มีสิ่งมีชีวิตหัวข้อ 1.3 จะต้องแจ้งมอบร่างการฯ ประสีประสาทันที กับจะนับว่าถดถอยการร่วมแผน ร่างการฯ ตะขอสงวนสิทธิ์ในที่การเพิกถอนงานร่วมโครงการฯ 2) ดำรงฐานะคนที่ประกอบด้วยจิตใจอาสาสมัครดำรงฐานะสาธารณะ ยินดีสอนการเรียนรู้เรียนรู้ เพราะกำหนดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 3) ประกอบด้วยจุดประสงค์ในการเข้าร่วมร่างงานฯ เพื่อที่จะทำประโยชน์แก่เข้าผู้เข้าคน กับจะไม่ใช้คืนร่างการฯ หรือ มูลนิธิฯ ในการโฆษณาการการบอกข่าวตัวเองหรือกิจการสิ่งของตัวเอง ไม่ว่าทางสื่อไหนด้วยกันในความใดๆ หมดด้วยกัน เพราะเฉียบขาด 4) ดีใจดึงขึ้นที่แยกออกเรียนรู้ เพราะว่าไม่เรียกหาเก็บคุณประโยชน์เข้ามาเรียนรู้ขนมจากผู้เข้าไปเยี่ยมชม กับไม่มีผลผลดีอัดคาบเกี่ยวใดๆ 5) จำเป็นจะต้องรวบรวมผลผลิตอนุภรรยาขนมจากชาวไร่ชาวนาแห่งตาขอเข้าร่วมแผน ในที่สนนราคาสถานที่เที่ยงธรรมติดสอยห้อยตามหลักเขตธรรมาภิบาลเพื่อจะนำไปบริหารสั่งการตลาดถัดไปได้มา 6) ต้องประกอบด้วยพื้นที่เนื่องด้วยการเกษตรเคราะห์คาดคะเน 1 นา ขึ้นไป และประกอบด้วยงานชดใช้ข้อปลีกย่อยขนมจากหัวข้อ 1 เนื่องด้วยบริหารจัดการภายในพื้นที่ตรงนั้นได้มาอย่างเพียงพอ ตามหลักพระราชดำริ เสาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7) ประกอบด้วยศักยภาพในที่การดำรงฐานะคนเลี้ยง สมรรถถ่ายทอดความรู้แยกออกกับดักชาวไร่ชาวนาสถานที่ขอเกี่ยวเข้าร่วมโครงงานฯ ได้เป็นอย่างดี 8) ครอบครองคนแห่งประกอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม ชิ้นได้มาการเห็นด้วยจากเข้าสังคม ไม่มีประวัติส่วนตัวเสื่อมเสีย กับ ปราศจากประวัติบุคคลในทางกลอกกลิ้งหรือไม่ก็ฉ้อฉลกลางเมือง “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือที่ดินแขน” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพราะว่าครูคบไฟ มายิ้มแป้น ผู้มีกรรมสิทธิ์คัดเลือกครอบครองหัวโจกผู้รอบรู้นามนุชแต่ต้นสรรพสิ่งแผนการนาหนึ่งจิตใจฯ ประจำ สุมงาน “หนึ่งอารมณ์ทางใจ…สงเคราะห์ ทุ่งมือ”ฯ กล่าวว่า จะลงมือคัดเลือกชุมชนด้วยกันชาวไร่ชาวนาที่ลงสมัครร่วมโครงการ จากพื้นที่แบบบุรีกระยาเลย ทั่วราชอาณาจักร เพราะยึดหลักกฎ 8 หัวเรื่องตามข้างต้นอย่างจริงจัง พอให้ได้มาเครือข่ายพี่เลี้ยงเด็กที่ดินหนึ่งใจ แห่งสมควรเป็นที่ยอมรับ กับ สมรรถร่วมแรงร่วมใจติดเครื่องสืบต่อวิถีทางพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยกันยกระดับทุกข์สุขสรรพสิ่งชาวนาชาวไร่ไทย แบ่งออกประกอบด้วยรายได้ด้วยกันดำรงชีวิตชนิดพอ “ข้าพเจ้ารู้สึกพึงใจจิตใจครอบครองล้นเหลือ สถานที่ครอบครองการคัดสรรมอบครอบครอง “หัวโจกผู้รอบรู้ทุ่ง หนึ่งใจ” ประจำกองงาน “เอ็ดอารมณ์ทางใจ ช่วยเหลือที่ดินกร” เพราะว่ามูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา มงคลวัฒนาพรเสียงวบริสุทธ์ เพราะงานยกขึ้นศูนย์ต้นเค้า มอบเสื้อ แบ่งออกโยนปะปนกัน กับชาวไร่ชาวนา “หนึ่งใจ แยกออกพี่เลี้ยง” อันเป็นวงจรข่ายนำร่องของโครงการ ซึ่งฉันจะปฏิบัติหน้าที่แยกออกบริสุทธ์สถานที่สุดๆ” รองศาสตราจารย์ ดร. จุรีย์รัชนีน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ กองการทำงาน “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือ นามือ” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์แบ่งออกข่าวเสริมตวาด ได้มาได้โอกาสลงมาทัศนาจรชม สวนเมื่ออยู่พอใช้ ที่อยู่มายิ้มแฉ่ง จังหวัดชลบุรี ครั้นปีที่แล้วตามคำแนะนำสรรพสิ่งเกษตรกรวงจรข่ายสุมกิจธุระฯ ซึ่งมุ่งหวังผู้บรรยายอบรมความงานเลี้ยงกุ้งก้ามเกด กลุ่มทำงานฯ จึ่งได้โคจรลงพื้นหลักแหล่งพบกับซินแสคบไฟ ลงมายิ้มแย้ม ซึ่งที่การมาเชิญซินแสคบไฟครอบครองผู้พูดข้อความกุ้งก้ามปีกไก่ในที่คราวนั้น ทำเอาได้โอกาสได้รู้จักกับซึมซับกิจธุระ การดำรงตนสรรพสิ่งหมอโคมไฟและขาครอบครัวลงมายิ้มแป้น การประกอบด้วยจิตใจสาธารณะ การรู้ตัวในที่พระมหากรุณาธิคุณ กับความมุ่งมั่นประกบการรับช่วงวิถีทางความคิด หลักเขตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรรพสิ่งครูโคมไฟและครอบครัวลงมายิ้มแย้ม ซึ่งกองงานฯ เล็งเห็นดุ หากประกอบด้วยบุคคลเป็นต้นว่าหมอเทียนนี้เติบโต จะเป็นเหตุให้การยกสถานภาพความเป็นอยู่สรรพสิ่งชาวไร่ชาวนาแหลมทองได้ประการยืดยาว ดังนั้นกองงานฯ แล้วก็ได้เรียนเชิญ หมอคบไฟ มายิ้มแป้น ดำรงฐานะหัวโจกผู้รู้นาหนึ่งจิตใจ เพื่อเป็นต้นแบบที่งานกับการดำรงตน ครอบครองผู้กำกับภาพยนตร์สอดส่องดูแลภายใต้ระเบียบคนเลี้ยง เพราะประกอบด้วยศูนย์รวมการเรียนรู้แม่ชีววิถีเพื่อการพัฒนาชนิดจิรัง สวนทางเมื่ออยู่เมื่อกิน บ้านมายิ้มแป้น ครอบครองศูนย์ต้นเค้า ทางปีกนายอภิชนชาติ ธนูีสอาดๆ เอ็มดี สำนักพิมพ์ทุ่งนาค้าง กล่าวว่า แผนที่ดินเอ็ดอารมณ์ทางใจ แยกออกคนเลี้ยง ในที่ครั้งนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาทางอาชีพและขั้นเข้าผู้เข้าคน ก่อเกิดการก่อสร้างที่สาธารณะด้วยกันงานก่อสร้างมนุษย์ร่างโกถ่ายทอดขนิษฐ วงจรข่ายศูนย์รวมนาหนึ่งอารมณ์ทางใจ สถานที่สมรรถพาไปงานถ่ายทอดหลักความคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความประพฤติแน่นอนประการครอบครองรูปธรรมได้มาอย่างถูกต้อง ดัง ศูนย์รวมการเรียนรู้ชีววิถีเพื่อที่จะการพัฒนาประการยั่งยืน สวนทางเมื่ออยู่เมื่อเปลือง ที่อยู่ลงมายิ้มแย้ม ซึ่งดำรงฐานะศูนย์รวมต้นเค้า ทิวภาพข้างซ้าย / ปะทุในธความสนุกสนาน ทยานุกูล ผู้อำนวยการนิตยสารทางทำเงิน และแมกกาซีนมวยทู่…ส่วนภาพขวา / คุณอภิชาติ ธนูีสอาด บรรณาธิการแมกกาซีนไม่ลองเขลา กับผู้ประดิษฐ์สถานที่พิมพ์ทุ่งนาคา แบ่งออกเงินสนับสนุน ผู้แยแสสมรรถลงสมัครเข้าร่วมโครงการเหมาะ ซินแสโคมไฟ มายิ้มแฉ่ง หัวโจกนักปราชญ์ที่ดินหนึ่งจิตใจ facebook Pratheep Mayim โทรศัพท์ 081 664 5561, 089 748 4944 อีเมล [email protected], [email protected]มันสมองcom หรือสอบถามข่าวสารทำให้ดีขึ้น พอดี รศ. ดร. บรรจุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (คุณครูเหมียว) คณะศิลปศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมืองนครปฐม 73140 ต่อโทรศัพท์ 083 559 8448 (เลขลำดับเจ้าหน้าที่สุมการทำงานฯ) อีเมล์ [email protected]มันสมองth ไลน์ กระไอกระแอมสะอาด microku หรือ ajmaew FacebookTwitterLine แท็กหมอโคมไฟ มายิ้มแย้มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ จุเรียวย์รัตน์ ลีสมิทธิ์หน่วยงานคนเลี้ยงเอ็ดใจ.มันสมองมันสมองช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาชาวไร่พี่เลี้ยงทุ่งหนึ่งอารมณ์ทางใจ แบ่งออกพี่เลี้ยง

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy