ปลูกสร้างต้นมะละกอ “เรดเตัดทอนี้” แซมมะพร้าวน้ำหอม จรเจริญแห่งหนเหล้าษฎร์ “เกล้ากระผมยึดหลักกษัตริย์ขอรับ”

เธอความมีชีวิตอยู่วัชร์ อำนาจศิรินนท์ ยิ้มแฉ่งอย่างมีความสุขกับดักลูกมะละกอแห่งหนปลูกสร้างแซมเพื่อมีรายได้ระหว่างรอมะพร้าวเสาวคนธ์ผลิดอกออกผลเกิด (ทิวภาพตรงนี้ถ่ายปัจจุบันพอเที่ยงวันนี้ -28/10/59) FacebookTwitterLineในรอบ 1-2 พรรษาที่ผ่านมาถือว่ามะพร้าวเสาวคนธ์ครอบครองพืชเศรษฐกิจที่มีสิทธิ์ความชื่นชอบ ประกอบด้วยงานปลูกกันทั่วราชอาณาจักร เหมือนกับแห่งหนธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปากใต้ของแหลมทอง ประกอบด้วยชาวนาชาวไร่สร้างสิงสู่เหลือแหล่ราย เอ็ดในตรงนั้นก็ตกว่า คุณการเป็นไปวัชร์ อำนาจศิรินนท์ โดยเนรมิตปลูกตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งเตานวชาต อ.คฤหาสน์ท้องนากริน จ.สุราษฎร์ธานี สามัญจากนั้นเธอฐิติวัชร์ ทำเป็นทางเข้าพนา ประจำอยู่แห่งท่าน้ำพระประแดง จ.สมุทรปราการ แม้ว่าอีกงานการหนึ่งก็ลงความว่างานดำรงฐานะชาวนาชาวไร่ ซึ่งครอบครองหน้าที่ดั้งเดิมของครัวเรือน เก่าก่อนตรงนั้นสร้างต้นปาล์มน้ำมัน ด้วยกันปลูกยางพารา ซึ่งตอนนี้ก็ยังปลูกสร้างอยู่ แม้ว่าแยกเนื้อที่ส่วนหนึ่งกะ 10 เกษตร ลงมาสร้างมะพร้าวเสาวคนธ์ ปริมาณประมาณการ 500 พืชพันธุ์ “ขนองโค่นต้นยางพาราแห่งหนถึงฆาต แลดูสถานภาพพื้นที่ธรณีดำรงฐานะดินปนทรายแกมเม็ดทรายระดับใต้พิภพไม่ลึกเป็นที่ต่ำฤดูฝนน้ำซำใบหน้าแผ่นดิน เลยนึกดูจักปลูกพืชแห่งหนมีระบบรากไม่ดึ่มเต็มแรง ตอนแรกจักปลูกสร้างขว้างล์น้ำมัน แต่ว่ามะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชของกินผลิดอกออกผลกำเนิดตลอดปี น่าศึกษา เกินปลงใจปลูกมะพร้าวเสาวธารขอรับ” คือว่าสาเหตุแห่งหนสร้างมะพร้าวน้ำหอม ดูห้ามชัดๆตวาดลูกมะละกอสิงสู่กับมะพร้าวน้ำหอมเจริญหรือว่าเปล่า…ทัศนียภาพนี้โยกย้ายพอหัวปี 59 แห่งระหว่างแห่งรอคอยแยกออกมะพร้าวเสาวธารเติบโตด้วยกันผลิดอกออกผลเกิด คุณความมีชีวิตอยู่วัชร์ ก็สอดส่ายสร้างต้นแซม เพราะว่าหมายมั่นชดใช้เนื้อที่แยกออกก่อกำเนิดผลดีอุดม จึ่งปลงใจปลูกสร้างเลี่ยนไปทุ่งหนู ใสกระหม่อมเล็กๆสีปลูกข้าวๆ ลวงเปลืองแซบ มนุษย์จับสมุยชอบจัง ด้วยกันสร้างมะละกอตระกูลเรดเตัดทอนี้ เพราะว่าปลูกสร้างระหว่างแถวมะพร้าว แห่งประกอบด้วยช่องว่างปลูก 6×6 เมตร “ก็เพราะว่าเกล้ากระผมถูกใจรับประทานลูกมะละกอ กับได้ลิ้มมะเว้นกอเรดเตัดทอนี้จากนั้นถูกใจจัง เพราะรสดีงามเต็มแรง” นี้ตกว่าเหตุผลที่ว่าไฉนจึงเลือกปลูกสร้างลูกมะละกอตระกูลตรงนี้ อีกเหตุผลที่ปลงใจปลูกสร้างต้นมะละกอ ก็เพราะว่าคุณความมีชีวิตอยู่วัชร์ ทำประจำทำราชการไม่มีเวลายิ่งนักหลาย ก็พ้นเลือกสร้างชิ้นแห่งหนจำต้องกินเวลาในงานบริหารน้อยที่สุดและผลิดอกออกผลผลิตเร็วเต็มที่ มะพร้าวเสาวคนธ์พละใหญ่วันโตกลับคืน โดยมีมะละกอเรดเตัดทอนี้เป็นเพื่อนกักคุม ในการปลูกลูกมะละกอนั้น เธอการเป็นไปวัชร์ บ่งบอกตวาดไม่ได้มีความรู้ เรียกตวาดไม่เคยปลูกสร้างลงมาก่อนเกิน ด้วยกันฟังลงมาตวาดโจทย์สรรพสิ่งมะละกอคือว่าการจัดการเนื้อความความเจ็บไข้ปะปนกัน จึ่งคิดดูตวาดจะต้องหาพันธุ์ที่มีคุณภาพยันความเจ็บป่วยได้ดี “กระผมพ้นจ่ายตระกูลมะละกอแบบปักชำเนื้อเยื่อมา 270ไม้ พืชพันธุ์ละ 75ตีน โดยเกลอเป็นเท้าหน้ามาค้าแจก คิดดูดุครอบครองจำพวกแห่งหนแพงกระทั่งนกเขาไม่ช้า เสียแต่ว่าปรารถนาคุณค่าด้วยกันความเชื่อมั่นแหวปลูกสร้างแล้วไม่มีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยแยกออกจำต้องสอดส่องดูแลยิ่งนักนัก” ชนิดแห่งหนบ่งบอกแล้วตวาด ปลูกสร้างต้นมะละกอหนแรกเปล่าความรู้เนื้อความมาก่อนเกิน จึงกล่าวโทษแจ้งจากอินเตอร์เน็ต ด้วยกันจากเสี่ยวๆแห่งสร้าง แนะนำห้ามมาอีกที นอกจากสายพันธุ์แห่งงดงามจากนั้น ยังให้ความสำคัญในเรื่องการวางแผนธรณี งานให้ปุ๋ย ฯลฯ “การสร้างเกล้ากระผมใช้คืนปุ๋ยหมักแห่งก่อรองลงมาจากตูดหลุม กับใส่รอบไม้ ก็เพราะว่าดินปนทรายทรายแห่งใช้คืนสร้างต้นยางพาราลงมาฉิวเฉียว 30ชันษาจะขาดสติปัญญาวัตถุปัจจัย จึงเน้นย้ำเพิ่มพูนปุ๋ยหมัก ประเทืองอีกด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ณระยะจันทราจำเดิม ด้วยกันปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 แห่งพระจันทร์ลำดับที่สอง และในเดือนลำดับที่สาม จะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 เพราะว่าใส่หนละน้อยแป๊บ” ใช้กระบิลสายธารหยาดน้ำ ฉบับร่างตั้งเวลายกขึ้นดับได้ แห่งเนื้อความระเบียบธาราก็สำคัญด้วย จักมีสระเก็บธาราแห่งหนโค่นเก็บ ด้วยกันประกบอุทุกธารเข้ามาก่อเป็นระบบสายธารหยด “ระยะจันทราที่สาม สรงน้ำวันละญิบที อรุณรุ่ง สายัณห์ อีกด้วยกบิลการรดธาราตั้งนาฬิกาอัตโนมัติ ไม่ต้องย้อนยอก ไม่ต้องจำต้องเฝ้ารดทุกวัน” เธอฐิติวัชร์ อธิบายขบวนการบริหาร กาลเวลาเปลี่ยนไป 7 พระจันทร์ ลูกมะละกอแห่งหนสร้างก็ริเริ่มเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ได้ เพราะว่าหยุดเวลากลางวันละเว้นคู่วันมั่ง เว้นตรีทิวาบ้าง “พอไปได้ผลผลิตก็ตื่นเต้นท้วมๆ เพราะอิฉันไม่เคยปลูกสร้างมะละกอมาก่อนกำหนด เคยชินเห็นเสียแต่ว่ามะละกอพื้นบ้านแห่งต้นไม้ใบหญ้าสูงๆ จะหยุดผลผลิตครั้งก็ต้องใช้กิ่งไม้สอย แต่ว่านี่เด็กต้นมะละกอหนุ่มแต่ต้นสิงสู่จวนจะประชิดธรณีเกิน” ผลิตผลเป็นส่วนใหญ่จะจำหน่ายด้วยตัวเอง กับส่วนหนึ่งส่วนใดส่งแม่ค้าบ้างเล็กน้อย สนนราคาผลผลิตขึ้นยอมตามกลไกตลาด แต่ว่าก็จัดที่ผ่านมาได้ราคางดงามเทียว “สนนราคาลูกมะละกอ ขายส่ง 20-35ตีนประกบ กก. ขายปลีกกิโลกรัมเว้น 50-80 บาทา ผิแพ็กกแล่นเรือได้ราคาทวีอีกขอรับ” คว้าถามกลับคุณฐิติวัชร์ ตวาดประกอบด้วยความพอใจหรือเปล่าประกบผลิตภัณฑ์ที่ได้มา ก็ได้รับคำซูบตวาด “ณ เวลานี้ลูกมะละกอออกลูกรุ่นที่สามจากนั้น เฉลี่ยผลผลิตตรีหนุ่มคาด 100 ก.ก.ประกบต้นไม้ใบหญ้า เกล้ากระผมดุคุ้มดามการลงทุนหนอ มากมายข้าพเจ้าทำราชการอยู่อีกด้วย ประกอบด้วยกาลเวลาก็กำหนด กับดักผลิตผลแห่งหนได้ รายได้ต้นตอขึ้นไป จัดครอบครองการทำงานเสริมแห่งหนน่าสบายขอรับ” เกี่ยวข้องโจทย์งานปลูกสร้างมะละกอ เจ้าเอ็งการเป็นไปวัชร์ บ่งบอกตวาดตราบที่ปลูกสร้างลงมานึกดูดุทะเลาะวิวาทโหรง ความความเจ็บป่วยด้วยกันแมลง แห่งเคยกลัวก็อีกต่างหากไม่ประสบพลังๆ “ข้าพเจ้าเน้นย้ำการป้องกันเป็นสำคัญ ลงความว่าทำเอาต้นไม้ใบหญ้ามั่นคงยันความเจ็บป่วย ตัวแมลงแห่งประสบมีเพลี้ยแป้งสักนิด ใช้สารเคมีมั่งเล็กมากโหรง…ข้าพเจ้าคิดดูตวาดมะละกอว่าการง่าย สมมติว่าปลูกสร้างเปล่าจัง กระผมคิดเองนะ แม้ว่าจำต้องศึกษามั่ง” เธอความมีชีวิตอยู่วัชร์ บ่งบอกห้ามตรงๆ พิจารณาแลดูสร้างเผืทรวงแซมด้วย…แซมทั่วต้นมะละกอกับมะพร้าวเสาวธารกักคุมเลย นอกจากนั้นมันไปทุ่งมุสิก ต้นมะละกอ อีกต่างหากปลูกเผืทรวงดำรงฐานะต้นแซม ด้วยกันปัจจุบันอีกทั้งสร้างข้าวโพด แซม 2,000 ต้นไม้ใบหญ้า กับอนาคตจะปลูกมะขามป้อมมากขึ้นอีก “เกล้ากระผมใช้หลักเขตความพอเพียงเหมือน ปลูกของกินคว้า นึกดูตวาดจักสร้างสักสิบอย่าง ประสานห้าม…คือว่าทำสวนทำไร่ต้นร่างพระเจ้าอยู่หัวแนะนำครับผม” สรุปดุ ใครหิวสร้างต้นมะละกอ ปลูกสร้างมันไปทุ่งมุสิก ปลูกสร้างข้าวโพดครอบครองต้นแซม ก็พิสูจน์ขอคำแนะนำห้ามคว้า ขนาดที่จะครอบครองเริ่มหัด แต่ว่าก็มีหัวใจพอที่จะเจือจานเมธา โทรมันสมอง 095 1959353 ครับ FacebookTwitterLine แท็กการจัดการสวนมะละกองานปลูกสร้างพืชแดูการปลูกมะละกอข้าราชการประจำเธอความมีชีวิตอยู่วัชร์ สิทธิศิรินนท์เริ่มหัดสร้างลูกมะละกอเงินรายได้เสริมหัวใจเพียงพอชำเนื้อเนื้อเยื่อเรดเตัดทอนี้เศรษฐกิจพอเพียง

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy