เจ๋ง! เลี้ยงดู “ตัวแมลงท้ายหนีบ” จำหน่ายตัวแมลงศัตรู มธุรส ข้าวโพด มะพร้าว…ปริปากเลี้ยงคล่อง สร้างเองได้

การเพาะปลูกแพร่พันธุ์ “แมลงตอนหลังคีบ” จักลุ้นณการกำแจ๋-จำกัดแมลงศัตรูพืชเช่นกันชีววิธีมันสมอง.. FacebookTwitterLineกรมวิชาการเกษตรเด็ด!…ชี้นำชาวนาชาวไร่เพาะปลูกเพาะพันธุ์ “ตัวแมลงตอนหลังคีบ” เก็บใช้ในที่การกำจ้า-ควบคุมตัวแมลงศัตรูพืชด้วยแม่ชีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมิธี เนื้อตัวห้ำเจี๋ยนวงจรชีวิตตัวแมลงศัตรูพืช ลุ้นตอบโจทย์ขบปัญหาตรงจุด หยุดงานกระจัดกระจายอย่างทันท่วงที เน้นย้ำเลี้ยงดูคล่อง โตรวดเร็ว สถิร ก่อสร้างเท่ากันธรรมดา ใช้คืนกรรมวิธีจับปรปักษ์เทพนิรมิตลงมาจำกัดแมลงศัตรูพืช สนองนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื้อตัวครบถ้วนปูนแมลงตอนหลังหนีบสีน้ำตาล ดร.สุวิทย์ การมีชัยชนะคำเลื่องลือ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประเจิดประเจ้อแหว กรมวิชาการเกษตรคว้าติดเครื่องมาตรการทุ่งอินทรีย์ สนองนโยบายสิ่งของกษ ตั้งหน้าแยกออกเกษตรกรตัดทอนการใช้สารเคมีณการเพาะปลูก จรรโลงให้ชดใช้ชีววิธีในการกำจ้าด้วยกันควบคุมตัวแมลงศัตรูพืช เน้นการนำคู่อริธรรมชาติลงมาใช้จำหน่ายศัตรูพืช ซึ่งแมลงท้ายคีบถือได้ว่าเป็นตัวแมลงร่างกายห้ำสถานที่มีศักยภาพดำเกิง สมรรถเอื้อเฟื้อชาวนาชาวไร่กำจัดกับจำกัดแมลงศัตรูพืชคว้าดำรงฐานะอย่างดี เพราะกรมวิชาการเกษตรได้มาเกิดแมลงท้ายบีบและนำไปใช้ในที่การควบดูแลศัตรูพืช คือว่า ตัวแมลงตอนหลังคีบสีน้ำตาล ใช้ควบคุมหนอนทิ่มต้นข้าวโพด ตัวแมลงชายบีบจ๋าวงธำมรงค์ ใช้คืนจำกัดหนอนกอน้ำอ้อย ด้วยกันอีกทั้งประกอบด้วยที่อาศัยระหว่างการศึกษาการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะนำไปใช้จำกัดแมลงดำนาหนามกับหนอนขม่อมดำมะพร้าว ซึ่งตัวแมลงชายคีบประกอบด้วยลักษณะเด่น ถือเอาว่า ประกอบด้วยแพนชายตนคีมใช้คืนณการจับกุมตัวรับเคราะห์ ปกป้อง ก่อสร้างต้นรัง ด้วยกันลุ้นณการผสมพันธุ์ ลำตัวจี๊ดยาวรีค่อนข้างจะแบน ขนมจากขม่อมจดแพนหางแวงแบ่ง 4-18 มม. แมลงท้ายบีบประจำการย่อยสลายขยะซากพืช พอใจอยู่ณแห่งหนค่ำอุดอู้เปียกชื้น ผ่านพบได้สาธารณะณนฤมิตปลูกรุกข์ อาทิเช่น มธุรส ข้าวโพด และพืชไร่พืชผักต่างๆ จักผ่านพบให้กำเนิดหากินณยุคค่ำคืน เคลื่อนไหวว่องไว ควานผู้รับเคราะห์ติดตามช่องมุมก้าวหน้า ด้วยกันเป็นตัวห้ำสถานที่มีพฤติกรรมดุเดือด จะเข้าคร่าหนอนแห่งหนครอบครองตัวรับเคราะห์เพราะชดใช้หางนกหางคล้ายคลึงคีมหนีบลำตัวสิ่งของผู้รับเคราะห์ใช้เป็นอาหาร หากดำรงฐานะไข่หรือว่าแมลงขนาดเล็กสถานที่ประกอบด้วยลำตัวนุ่มนวลจะขบใช้ต่อหน้า อีกตลอดสมรรถจับใช้แมลงศัตรูพืชได้ตั้งแต่ระยะห่างกล้วยไข่ ตัวอ่อน ด้วยกันร่างกายเต็มรุ่น แมลงท้ายคีบเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์คว้าง่าย สมรรถนำจากไปวางธุระในที่นฤมิตเพาะเลี้ยงไม้เพื่อควบคุมตัวแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวครบอายุตัวแมลงหางหนีบจ้ะวงแหวน ร่างกายเต็มอายุตัวแมลงท้ายบีบถูดำนาแห่งหนพบณมะพร้าว อธิปสาสมความมีชัย สุวงศ์ตระกูลเกียรติศักดิ์ มากหลายวิชากีฏวิทยามีฝีมืองานยอดเยี่ยม สำนักวิจัยความก้าวหน้าอารักษ์รุกข์ กล่าวเพิ่มพูนดุ ตะขอแนะนำตัวแบ่งออกชาวไร่ชาวนาเพาะปลูกตัวแมลงปลายบีบวางชดใช้ณการควบกำกับตัวแมลงศัตรูพืช ก็เพราะว่าแมลงท้ายคีบมีขบวนการเพาะปลูกเพาะพันธุ์แห่งหนหวานคอแร้ง เช่นนำเปลือกข้าวดำผึ่งแดด 2 ทิวา และเปลี่ยนกองธัญดัจดำทุกเมื่อเชื่อวัน จากนั้นจับเปลือกข้าวดำนาแห่งหนผึ่งแดดต่อจากนั้นเหยาะในที่กลักหนา 3-4 เซนติเมตร แล้วฉีดฉีดห้วยแจกตลอดแจกความชุ่มชื้น ถัดจากนั้นแบ่งออกเหยาะแมลงหางหนีบตัวครบปูนลงในที่กลักๆ ละ 40 เนื้อตัว เพศชายาชนมพรรษา 50-60 ทิวากาล จักเริ่มตกไข่เป็นหมวดๆ ละ 30-60 ฟอง เพราะว่าให้อาหารแมวบดละเอียดอ่อน 40 ก.ต่อกล่อง สลับกับจ่ายไข่ผีเสื้อข้าวสาร 10 ก. แบ่งออกก่อเกิดความคุ้นเคย กับจ่ายพ่นพ่นน้ำบนบานเปลือกข้าวดำนาปกป้องความชื้น สับเปลี่ยนของกินทุก 3 ทิวากาล ดูแลรักษาของกินเน่าเหม็น การปักชำขยายตัวแมลงท้ายคีบถูดำณกลักเลี้ยงตัวแมลง ท่านสถานที่แหย่เพาะเลี้ยงแมลงท้ายหนีบเพื่อใช้ในที่การกำแก่-จำกัดตัวแมลงศัตรูพืชพร้อมด้วยชีววิธี สามารถซักเรื่องเบ็ดเตล็ดประกาศทำให้ดีขึ้นได้ที่ หมวดกีฏกับสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักษ์รุกข์ กรมวิชาการเกษตร ลำดับที่โทรศัพท์ 0-2579-4580 หรือแห่งหนเว็บไซด์ www.doaมันสมองgo.th/plprotect/ (ข้อมูลเพราะ : สตรี รวดเร็วประสพสุข : กลุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยกันโฆษณาชวนเชื่อ กรมวิชาการเกษตร) FacebookTwitterLine แท็กกรมวิชาการเกษตรแม่ชีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมิธีดร.สุวิทย์ ชัยคำเล่าลือวิธีเลี้ยงดูตัวแมลงศัตรูพืชตัวแมลงปลายบีบแมลงหางคีบขาวงธำมรงค์แมลงปลายหนีบถูดำนาแมลงปลายหนีบสีน้ำตาล

Copyright © happydprompt.com

Privacy policy